spojujeme architekturu
a udržitelnost

DŮL — LOKÁLNÍ CENTRUM

Důl Gabriela se nachází na pomezí Karviné a Havířova v těsné blízkosti tzv. Šikmého kostela. Studie možného využití dolu přináší podklad pro širokou diskuzi odborníků, vlastníků pozemků i veřejnosti o tom, jak by měl vypadat budoucí rozvoj opuštěných důlních areálů. Studie představuje koncepci tzv. Poho Parku, který vytvoří nové lokální centrum Pohornické krajiny (POHO 2030) a funkčně propojí další lokality, které se budou postupně revitalizovat (Lazy, Barbora).

Revitalizaceí vzniknou nové veřejné funkce (studovna, sportoviště, muzeum, hotel) a nová infrastruktura, která propojí okolní zájmové body.

spolupráce: Ing. Arch. Petra Vojtasíková

vizualizace: Monolot

0 t CO2

Revitalizace je navržena jako uhlíkově neutrální.

♻ 100 %

Kompletní využití stávajících budov.

◎ H2O

Nová zeleň, vodní plochy a hydroponie.