spojujeme architekturu
a udržitelnost

MĚSTO — KLIMA

Břeclav se dlouhodobě snaží o zlepšení veřejných prostor v centru města. Hlavními problémy jsou hustá doprava, špatná kvalita a údržba veřejných prostor a v neposlední řadě také klima. V letních měsících trpí lidé v Břeclavi nadměrným vedrem a veřejné prostory ani zeleň nejsou na tyto extrémy dobře připraveny. V centrech měst jsou rozsáhlé asfaltové a betonové plochy, které akumulují teplo a zabraňují přirozenému vsaku a vodnímu cyklu, jaký funguje ve volné krajině.

Proto jsme se společně s městem snažili najít základní principy, které by zlepšili podobu, funkci a hlavně mikroklima centrální pěší zóny a přilehlých náměstí. Ve studii jsme se zaměřili na využití prvků tzv. modrozelené infrastruktury, neboli zeleně a vodních ploch v zastavěném prostředí.

-350 t CO2

Kompenzace CO2 výsadbou zeleně.

♻ 1300 m3

Využití dešťové vody.

◎1,1 km 

Nové plochy pro pěší.