spojujeme architekturu
a udržitelnost

BROWNFIELD — KULTURA

Vedení obce Strání se rozhodlo odkoupit a opravit chátrající objekt bývalého kulturního domu a obnovit tak přirozené kulturní centrum obce. Strání leží v podhůří Bílých Karpat a místní život je silně ovlivněn okolní přírodou, ale i tradicemi a folklorem.

Nová výstavba má řadu negativních dopadů, např. vysoku spotřebu materiálů (cement, písek, ocel), emise skleníkových plynů nebo použití konstrukcí, které nelze recyklovat a po konci životnosti vytváří stavební odpad.Proto bylo cílem návrhu maximálně zachovat stávající budovu a vytvořit potřebné zázemí pro učinkující a více než 200 hostů velkých kulturních událostí, jako jsou hody nebo masopustní slavnosti.

-20 t CO2

Snížení uhlíkové stopy.

♻ 80 %

Nosných konstrukcí bude zachováno.

◎ Kč

Byl dodržen stanovený rozpočet stavby.