spojujeme architekturu
a udržitelnost

ŠKOLA — KOMUNITA

Základní škola Strání má nevyužité podkroví o celkové ploše až 1 200 m2 a v obci je zároveň velký nedostatek prostor pro místní kulturní spolky. Do regionu míří také stále více turistů kvůli unikátní okolní přírodě i bohatému kulturnímu programu. Cílem architektonické studie bylo prověřit, zda by bylo možné zpřístupnit areál a podkroví školy tak, aby mohla sloužit místním lidem i turistům.

Architektonický návrh staví na maximální využitelnosti stávajících konstrukcí. Veškeré dostavby jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno rozmontovat, nahradit nebo recyklovat. Ve všech skladbách jsou upřednostněny přírodní materiály.

-10 t CO2

Nižší uhlíková stopa proti standartní stavbě

♻ 100 %

Vestavbu i její části lze rozebrat a recyklovat.

◎ Kč

Byl dodržen stanovený rozpočet stavby.