spojujeme architekturu
a udržitelnost

NÁDRAŽÍ — HOTEL

Budova železniční stanice ve Velkých Hošticích se už několik let nepoužívá k původnímu účelu. Cílem investora bylo znovu obnovit stavbu, která měla výrazný historický charakter, stejně jako další stanice podél tratě mezi Ostravou a Opavou. V prostorách bývalé čekárny vznikne kavárna s výhledem na železnici a peron, v bývalých kancelářích a bytě výpravčího je navrženo celkem 5 pokojů pro krátkodobé ubytování typu Bed and Breakfast.

♻ 100 %

Využití stávající budovy.

◎ kW

Úspora provozní energie

◎ H2O

Využití dešťové vody